Europeiska Unionen

Anslutningsländer


skrivet den 02 feb av Admin, klockan:11:10
Det finns ju fler länder kvar i Europa som ännu inte är medlemmar och som har ansökt om att vara det och därmed alltså väntar på att bli medlemmar i EU. Dessa länder brukar man kalla för anslutningsländer. Ett sådant anslutningsland är till exempel Kroatien. Kroatien blev en medlem 2013. Det finns fem till så kallade officiella kandidater och dessa är Turkiet, och Island som har påbörjat sina förhandlingar. Sedan är det även Makedonien, Montenegro och Serbien. Så efter Kroatien så är det störst chans att det sedan blir just Turkiet och Island som kommer att bli nästa medlemmar i den Europeiska Unionen. En sak är klar i alla fall och det är att EU kommer att fortsätta att växa och attd et kommer att tillkomma fler medlemmar.

Just nu värderat 2.5 av 22 människor

 • Currently 2,5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Medlemsländerna förr


skrivet den 30 jan av Admin, klockan:11:09
När det här med kol- och stålindustrin precis bildades så var det sex länder, Italien,Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland, som var med i gemenskapen. Sedan dess har ju mycket ändrats och allt fler länder har blivit medlemmar. Men det var dock problem med utvidgningen ett tag då Charles de Gaulle som var president för Frankrike var emot att England skulle bli medlemmar. Sedan när den nya presidenten kom så blev detta dock möjligt och sedan dess så har antalet av medlemmar bara ökat. Det började då med att bland annat Danmark ingick gemenskap långt före Sverige som blev medlemmar först 1995 tillsammans med Finland och Österrike. 2004 var dock det år som EU fick flest medlemmar. Det året var det nämligen tio nya stater som anslöt sig och blev nya medlemmar i EU. Efter det så var det sedan 2007 som det tillkom ännu flera medlemmar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Euron


skrivet den 29 jan av Admin, klockan:11:07
Som de flesta av er redan känner till så är det ju ganska många av EU:s medlemmar som har Euro som valuta. Det här med en gemensam valuta började man införa någon gång i slutet av 1990-talet. Idag är det ju ganska många länder som använde sig av Euro som valuta. I Sverige har vi dock valt att rösta för att behålla kronan vilken vi har som valuta idag. Hur det kommer att se ut i framtiden, det är ju svårt att svara på. Jag tror att en del säkert tror att vi förr eller senare kommer att införa Euro som valuta i Sverige också medan andra kanske tror att vi kommer att lyckas behålla kronan. Men som sagt, det är ju inget vi vet ännu och vad som är bäst det är en fråga som det har debatterats mycket om. Och jag personligen tror att vi kommer att fortsätta att debattera om det ett tag till.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mål


skrivet den 29 jan av Admin, klockan:11:06
En ganska viktig fråga som jag tycker att man måste belysa handlar om EU:s mål. Var har EU för mål? Om man då tittar på Europeiska Unionens fördrag så har EU som mål att främja freden, folkens välfärd samt sina värden. Utöver dessa mål finns det en annan viktig aspekt som är värd att belysa och det är något som brukar kallas för de fyra friheterna. De fyra friheterna innebär att man har som en kärna att främja och skapa en fri inte marknad, det vill säga en marknad utan gränser med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Detta är skulle man kunna säga några av de viktigaste delarna men det finns betydligt fler delar som EU måste arbeta mot. Listan skulle kunna göras lång men för att göra det enkelt och kortfattat så tar jag med just dessa delar här. Men man ska inte glömma bort att det finns ännu flera mål som EU arbetar mot.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Övriga stater


skrivet den 28 jan av Admin, klockan:11:05

Utöver de stater som jag nämnde nedan, de så kallade anslutningsländerna, finns det bland annat på Balkan andra stater som som inte är medlemmar i EU och som inte heller officiella kandidatländer. Dessa länder har då en status som potentiella kandidatländer. Vad innebär det då att vara potentiell kandidat? Jo, det innebär att man har blivit lovad ett medlemskap, fast på längre sikt. Några av länderna i den här kategorin är till exempel Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Albanien. Sedan finns det andra länder eller stater som själva har valt att stå utanför medlemskapet. Sedan har vi länder som Norge till exempel som vid tre tillfällen har ansökt om ett medlemskap i EU och haft en folkomröstning två gånger men processen har avbrutits. Om Norge kommer att bli en av de nya medlemmarna så småningom eller inte det återstår att se. Vad tror ni? Kommer Norge att bli en medlem snart?

 

 

 

 


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Medlemmar idag


skrivet den 27 jan av Admin, klockan:10:42
Nu har jag ju skrivit om historia kring de länder som är medlemmar samt lite om framtiden med de anslutningsländerna som snart kommer att bli medlemmar och sedan även om de potentiella kandidaterna som eventuellt kommer att bli medlemmar någon gång i framtiden. Men hur ser det ut idag? Vilka länder är med just idag? Det är 28 länder som är medlemmar idag och dessa är i alfabetisk ordning:

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
 
Hur många länder det kommer att vara om tio år, det får vi se. Men en sak är säker, listan kommer då att vara längre än vad den är idag. 

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Historia


skrivet den 25 jan av Admin, klockan:10:40
EU:s historia sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Man skulle egentligen kunna säga att det började redan i och med att den Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Syftet med den här gemenskapen då var att man ville få ett slut på krigen i Europa som var rådande då men man ville även se till att få ett ökat både socialt och ekonomiskt välstånd. Detta ledde till att man så småningom, i slutet av 50-talet, bildade eller inrättade även en tullunion. Sedan dess så kan man säga att gemenskapen har omfattat allt fler politiska delar med koppling till tullunionen och den inre marknaden. Så småningom när EU bildades så har det naturligtvis blivit allt större och har även lett till att det innefattar en hel rad andra frågor så som gemensam utrikespolitik och säkerhetspolitik och även en del andra rättsliga frågor. Så EU har med åren utvecklats och utökats till att omfatta det som det idag omfattar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lissabonfördraget


skrivet den 24 jan av Admin, klockan:10:39
Lissabonfördraget brukar man ibland även benämna som reformfördraget och detta kan ju vara bra att känna till då man använder sig av båda begreppen och skulle man ibland se reformfördraget skrivet någonstans så kan det ju vara bra att då veta att man alltså talar om samma fördrag. Man kan säga att Lissabonfördraget i stora drag innehåller samma saker som Europeiska konstitutionen gör. Det finns dock en del skillnader och språkliga omformuleringar och skillnaderna ligger i bland annat en del av de rättsliga delarna. Skillnaden mellan konstitutionen och Lissabonfördraget ligger i att konstitutionen var tänkt att ersätta alla de andra tidigare förordningarna med så är alltså inte fallet med Lissabonfördraget vars syfte bara var att förändra de tidigare förordningarna. Det som man tog bort i detta fördrag var bland annat referenserna till de olika symbolerna så som flaggan och hymnen. Man ansåg helt enkelt att utgjorde statsliknande element.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Allmänt


skrivet den 23 jan av Admin, klockan:10:39
Vad kan man liksom allmänt säga om EU. Det är en stor apparat och det är svårt att bara så där kortfattat säga något. Men vi kan i alla fall börja med att säga att EU består av ett samarbete mellan 28 demokratiska länder i Europa. Allt eftersom EU har utvecklats och genom att allt fler europeiska länder har blivit medlemmar så har länderna tillsammans antagit ett antal olika fördrag. Det allra senaste fördragen var det fördrag som kallas för Lissabonfördraget. Lissabonfördraget trädde i kraft den den första december 2009. Alla dessa fördrag tillsammans är alltså unionens primärrätt och vad är då primärrätt? Jo, primärrätten kan liknas vid en konstitution och den reglerar unionens funktion skulle man kunna förklara det som kortfattat. Jag förstår att det kan verka som att det kommer en massa nya ord här som är lite svåra att förstå men jag kommer att försöka försöka förklara dem lite längre fram i bloggen.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Europeiska Unionen


skrivet den 22 jan av Admin, klockan:10:37
Som ni alla säkert redan känner till så är EU förkortningen av det som betyder Europeiska Unionen. Jag tror nog att vi alla känner till i alla fall lite grann om EU. Men faktum är att EU är en stor apparat och det finns många saker där som en del av oss kanske inte känner till. Jag till exempel känner till en del men sedan så kände jag att jag ville sätta mig in det ännu mer och då började jag sätta mig in i det lite mer och mer genom att både gå igenom det som jag trodde att jag visste men sedan så läste jag naturligtvis mestadels om sådant som jag inte kände tills edan tidigare. Och det är mer eller mindre det som jag kommer att skriva om i den här bloggen. Alltså den information som jag har läst och tagit del av.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5